Strechy

PRODOM 21.03.2023 Posledná aktualizícia: 23.03.2023 12 minút 3 sekundy

Strecha patrí medzi základné prvky každej stavby. Jej úlohou jej ochrana pred poveternostnými vplyvmi, prispieva tiež k udržiavaniu tepla v interiéri a odvádza vodu. Aké typy striech rodinných domov si môžete vybrať a aké sú ich výhody či nevýhody?

Estetika aj funkčnosť

O tom, aký typ strechy rodinného domu si vyberiete, rozhoduje niekoľko faktorov:

 • možnosť využívania podkrovia na bývanie,
 • váš vkus,
 • náklady na realizáciu (čím je strecha členitejšia, tým je nákladnejšie jej zhotovenie),
 • typ strechy ovplyvňuje tiež energetickú náročnosť domu.

Strechy podľa uhla sklonu

Základne rozdelenie striech určuje uhol ich sklonu. Podľa tohto kritéria rozlišujeme:

 • ploché strechy — do uhla sklonu 10°,
 • šikmé strechy — do 45°,
 • strmé strechy — nad 45°.

Pri šikmých strechách potom rozlišujete niekoľko typov. Strechu potom tvorí jeden z nich, môžete sa rozhodnúť aj pre ich kombináciu.

Typy striech rodinných domov

Pri stavbe domu máte niekoľko možností, ktorý typ strechy zvoliť.

Sedlová strecha

sedlová strecha

 • najčastejšie používaná strecha u nás
 • známa tiež ako A-čková strecha
 • jednoduchý vzhľad
 • vzniká spojením dvoch naklonených strán strechy v hrebeni
 • odvod dažďovej vody zabezpečujú dva odkvapy

Výhody:

 • jednoduchá na výstavbu
 • tým pádom rýchla výstavba/menej finančne nákladná
 • vhodná na veľké množstvo krytín
 • pri vhodnej orientácií je ideálnou voľbou pre fotovoltaické panely
 • bezproblémové odvádzanie vody
 • vhodná do horských oblastí
 • nižšie riziko zatekania
 • podľa sklonu - obytné podkrovie/skladovací priestor

Sedlové strechy - príklady

 

Valbová strecha

Valbová strecha

 • konštrukčne vychádza zo sedlovej strechy
 • namiesto dvoch zvislých štítov má všetky sklonené plochy (valby) valbová strecha

Výhody:

 • vysoká odolnosť proti vetru
 • odtok dažďovej vody po celom obvode
 • vhodná do horských oblastí
 • využiteľnosť podkrovia
 • vhodná pre veľké množstvo krytín

Nevýhody:

 • konštrukčne náročnejšia oproti sedlovej streche
 • tým pádom aj trochu nákladnejšia výstavba
 • ak sa rozhodnete pre klasický krov, bude potrebné vyriešiť podopretie stredových väzníc

Valbové strechy - príklady

 

Polvalbová strecha

Polvalbová strecha

 • tvarom sa nachádza medzi sedlovou a valbovou
 • od valbovej ju rozoznáte bočnými štítovými stenami s malou valbou, čím umožňuje umiestniť na bočné steny balkóny alebo okná

Polvalbové strechy - príklady

 

Pultová strecha

Pultová strecha

 • charakteristická jednou šikmou plochou
 • kompromis medzi plochou a sedlovou strechou
 • vhodná na užšie rodinné domy alebo garáže
 • sklon pultovej strechy strechy je zväčša od 10° do 45°

Výhody:

 • cenovo dostupné riešenie
 • jednoduchá výstavba
 • menšie tepelné straty, ktoré dosiahnete orientáciou strany domu s vyššou fasádou na slnečnú stranu
 • menej nákladná izolácia oproti plochým strechám

Nevýhody:

 • dažďová voda steká len jedným smerom, čo znamená, že odkvap musí postačiť na jej odvod z celej strechy

Pultové strechy - príklady

 

Stanová strecha

Stanová strecha

 • štyri strešné plochy
 • hrebeň sústredený do jedného bodu
 • pripomína ihlan (označuje sa ako ihlanová strecha)
 • používa sa hlavne pri jednoduchých stavbách ako garáže, altánky
 • originálny vzhľad
 • vhodný na objekty so štvorcovým pôdorysom

Výhody:

 • jednoduchá montáž
 • veľký výber strešných krytín

Nevýhody:

 • pri nižšom sklone má menej využiteľný podkrovný priestor
 • vyšší sklon nepôsobí esteticky
 • zložitejšia pokládka krytiny oproti napríklad sedlovej streche

Stanové strechy - príklady

 

Plochá strecha

Plochá strecha

 • moderný vzhľad
 • sklon do 10°
 • najpoužívanejšia krytina – asfaltové pásy a platové fólie
 • asfaltové pásy sú jednoduchšie na údržbu (možnosť záplaty)
 • fólie je dobré chrániť pred UV žiarením štrkovým násypom
 • podskupinou sú vegetačné strechy a pochôdzne strechy

Výhody:

 • nižšie vstupné náklady
 • rýchla realizácia
 • vrchné podlažie domu sa dá využívať bez priestorového obmedzenia
 • vyššia ochrana pred tepelnými stratami
 • Poskytuje možnosť montáže solárnych panelov, klimatizačných jednotiek

Nevýhody:

 • kratšia životnosť
 • náročnejšia údržba
 • nie je vhodná do horských oblastí

Ploché strechy - príklady

 

Manzardova strecha

Manzardova strecha

 • strecha s dvojitým sklonom na každej strane
 • odvodený tvar od sedlovej alebo valbovej strechy
 • pomyselne sa skladá z prelínajúcich sa a na seba nadväzujúcich striech s rôznymi sklonmi
 • horná časť má obvykle menší sklon, spodný skon je strmý, čím je maximálne využitý podkrovný priestor
 • v pohľade je na vrchu rovnoramenný trojuholník, ktorý prechádza do lichobežníka
 • doporučuje sa pokrytie betónovou alebo keramickou krytinou poprípade plechovou krytinou
 • neodporúča sa používať asfaltový strešný šindel

Výhody:

 • takmer plnohodnotné využitie priestoru podkrovia

Nevýhody:

 • pôsobí mohutne
 • horná časť strechy má nízky sklon preto na to treba prihliadať pri výbere krytiny
 • zložitejšia a nákladnejšia realizácia

Manzardové strechy - príklady

 

Krytina podľa sklonu strechy — ktorú vybrať?

Výber krytiny ovplyvňuje niekoľko faktorov, pričom medzi najdôležitejšie patrí sklon strechy. Ktorý materiál zvoliť na plochú, šikmú a strmú strechu?

Krytina na plochú strechu

Ploché strechy majú sklon do 10°, odporúčaný sklon je minimálne 3°, aby sa zabezpečil dostatočný odtok dažďovej vody. Plochá strecha sa skladá z jej konštrukcie, tepelnej izolácie a povlakovej krytiny. Moderné materiály a konštrukčné riešenia sú zárukou vyhotovenia s odolnosťou voči vode a zatekaniu. O vodotesnosť sa postará hydroizolačná vrstva z asfaltových pásov alebo fólií, ktoré sa pokladajú lepením alebo mechanickým kotvením. Využiť sa dá tiež kombinácia oboch spôsobov.

Ploché strechy rozlišujeme podľa spôsobu vyhotovenia:

 • Jednoplášťová plochá strecha — povlaková krytina sa ukladá bezprostredne na tepelnú izoláciu. Tento typ je najviac používaný.
 • Dvojplášťová plochá strecha — má dve hydroizolačné vrstvy. Úlohou vrchnej vrstvy je chrániť strešnú konštrukciu pred vodou, druhá má tepelnoizolačnú funkciu. Na rozdiel od prvého typu je dvojplášťová plochá strecha odvetrávaná.

Krytina na šikmú a strmú strechu

Šikmé strechy majú sklon od 10 do 45°, strmé od 45 do 90°. Okrem sklonu strechy je vhodné pri výbere krytiny prihliadať tiež na množstvo zrážok a lokalitu, kde sa dom bude nachádzať. Ak preferujete niektorý druh krytiny, mali by ste na to prihliadať už vtedy, keď vyberáte projekt domu. Zmeniť druh, keď už máte vyhotovenú strechu s určitým sklonom, nemusí byť možné.

Asfaltové pásy

Krytina z asfaltových pásov je vhodná nielen na plochú, môžete si ju zvoliť tiež na šikmú strechu bez ohľadu na jej sklon. Vopred je však potrebné počítať s jej kratšou životnosťou.

Asfaltové šindle

Pri asfalte ešte chvíľu zostaneme. Na sklon strechy od 18 až do 85° si môžete vybrať asfaltové šindle. Pre vysoký difúzny odpor tohto typu krytiny je potrebné zabezpečiť pod debnením odvetrávanie, aby sa zamedzilo hromadeniu vlhkosti. Aj asfaltové šindle patria medzi krytiny s kratšou životnosťou (max. do 50 rokov), sú preto lacnejšie. Na druhej strane dokážu odolávať aj extrémnym podmienkam — silnému vetru či krupobitiu, odolné sú tiež voči usádzaniu machu. Ak sa rozhodnete pre tento materiál, môžete očakávať aj stálosť farby.

Plechová krytina

Na strechy so sklonom už od 15° sa dá použiť plechová krytina, ktorá sa na prvý pohľad veľmi ponáša na bežnú škridlu. Tento typ krytiny sa vyznačuje nízkou hmotnosťou, čím je kladená nižšia náročnosť na nosnosť krovu. To v kombinácii s cenou plechovej krytiny prináša zníženie nákladov na realizáciu strechy.

Plechová krytina dobre odoláva poveternostným vplyvom, môžete si ju vybrať aj do lokality s častejším silným vetrom. Vyrába sa z pozinkovaného plechu alebo zmesi titánu a zinku. Nevýhodou je vyšší hluk počas dažďa. Pri realizácii strechy je tiež potrebné dbať na správnu montáž a strihanie, dôležité je ošetriť rezné plochy, aby sa na nich nezačala tvoriť korózia. Samotná krytina je proti korózii chránená ochrannou vrstvou. Jej životnosť je približne 50 rokov.

Vláknocementová krytina

Vďaka výstužným vláknam má vláknocementová krytina vyššiu pevnosť ako cement. Používa sa od sklonu strechy 25°, ak sa rozhodnete pre veľkoplošnú krytinu, tá je vhodná už od sklonu 15°. Od tohto typu môžete očakávať dlhšiu životnosť — až do 70 rokov. Má nízku hmotnosť a vybrať si ju môžete v množstve rôznych tvarov a farieb. Pokladanie si vyžaduje odbornosť, je totiž o niečo náročnejšie.

Práve pre nízku hmotnosť je tiež častou voľbou pri rekonštrukciách, vybrať si ju však môžete aj na novostavbu. Vláknocementová krytina výborne odoláva poveternostným vplyvom, je nehorľavá, na jej hladkom povrchu sa nezachytávajú nečistoty, nemusíte sa obávať ani rastu machu.

Keramická krytina

Od sklonu strechy minimálne 22° sa môžete rozhodnúť pre pálenú keramickú krytinu. Tento typ krytiny má dlhú životnosť — je to až 100 rokov. Moderné technológie v kombinácii s hlinou ako tradičným stavebným materiálom prinášajú tiež vysokú odolnosť voči výkyvom teplôt a vlhkosti. Môžete si ju zvoliť aj do lokalít, kde sa zimné teploty pohybujú pod nulou. Očakávať môžete tiež dobré odvádzanie vlhkosti a tepla. Keramická škridla sa vyrába z kombinácie ílu, hliny a vody, pričom sa farba pridáva už pred výpalom vysokými teplotami. Pod pôsobením UV žiarenia preto nemení odtieň. Vybrať si ju môžete v mnohých farebných prevedeniach.

Betónová krytina

Životnosť až 100 rokov má tiež betónová krytina, ktorá sa vyrába z piesku, cementu, oxidu železa a vody. Používať ju môžete od sklonu strechy 30°, ak si vyberiete drážkované profilované betónové škridly, tie je možné montovať od sklonu 22°. Mnoho výrobcom už ale ponúka aj betónové krytiny pre menšie sklony. Na pohľad môže pripomínať keramickú, je však ťažšia.

Na trhu nájdete, podobne ako pri keramickej krytine, množstvo rôznych farieb, medzi ktorými si iste nájdete odtieň, ktorý vás najviac osloví. Pred tým, ako si ju zakúpite, skontrolujte, či majú betónové škridly povrchovú vrstvu, ktorá prekrýva póry betónu a zvyšuje ich odolnosť voči vode, zachytávaniu nečistôt a rastu machu.

 

Väzníkový alebo klasický krov — ktorý zvoliť?

 

Nosnou časťou každej strechy je krov, ktorý chráni stavbu pred vonkajšími vplyvmi. Aby dokázal slúžiť dlhý čas, jeho realizácii je potrebné venovať dostatočnú pozornosť. Ktorý krov si vybrať, väzníkový alebo klasický? Porovnali sme ich pre vás v nasledujúcom článku.

Čo je to klasický krov

Pod pojmom klasický krov sa skrýva najčastejšie používaný z tradičných typov — hambálkový krov. Tento krov sa vyhotovuje z dreva narezaného v požadovaných rozmeroch, ktoré sa spájajú tesárskymi spojmi. Tento postup je náročnejší na prácu i čas, výhodou je, že jeho realizáciu zvládne aj tesár, nie je potrebné osloviť špecializovanú firmu.

Klasický krov

Kedy bude vhodný a kedy nie?

Klasický krov sa odporúča pri prízemných stavbách so sklonom strechy viac ako 30° a umožňuje využívať podkrovie domu. Pri menšom sklone strechy využívanie podkrovia obmedzuje. Môžete ho nájsť na domoch s obytným podkrovím, využíva sa tiež pri nadstavbách na staré budovy, kde sa v podkroví nachádzajú byty. Podkrovie domu môže slúžiť tiež ako povala.

Pri budovách s členitejším pôdorysom sa klasický krov neodporúča, pretože narastá jeho finančná náročnosť. Rovnako je to aj pri rozpätí viac ako 10 m, kedy je potrebné použiť podporné stĺpy alebo nosné steny.

Väzníkový krov je menej náročný na čas

Ľahká konštrukcia z priehradových väzníkov vyrobených z vysušených drevených hranolov (najčastejšie smrekových) sa nazýva väzníkový krov. Väzníky sú spojené oceľovým styčníkovými doskami. Výroba krovu prebieha v špecializovanej hale, preto nie je závislá na počasí. Na stavbu sa privezú už hotové väzníky. Montáž krovu zaberie, spravidla, jeden pracovný deň. Väzníkový krov má menšiu hmotnosť, čo znamená nižšie zaťaženie nosných stien a základov a dokáže preklenúť až 20 m. Tento typ krovu prinesie úsporu aj na montáži stropnej konštrukcie, ktorú je možné zavesiť na spodnú časť väzníkov.

Väzníkový krov

Kedy si vybrať väzníkový krov

Väzníkový krov je menej náročný na spotrebu dreva, ušetrí tiež čas na montáž a výrobu. V porovnaní s tradičným krovom je preto ekonomickým riešením. Využiť je ho možné na domoch s rôznym, a to aj členitým, pôdorysom a umožňuje vytvoriť strechy rôznych tvarov. Nevýhodou je obmedzený priestor v podkroví domu, ktoré tak nemôže slúžiť na bývanie, ale len v obmedzenej miere na skladovanie vecí. Tento typ sa odporúča pre strechy do sklonu 30°. Pri vyššom sklone prestáva byť finančne menej náročným a je vhodné uprednostniť klasický krov.

Zaujímavé čítanie

Projekty domov

veľký projekt domu s oddelenou kuchyňou

veľký projekt domu s oddelenou kuchyňou

PREMIER 174 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • poschodie rodinného domu je možné po menších úpravách prerobiť na samostatnú bytovú jednotku •...

projekt domu so sedlovou strechou, garážou a pracovňou na prízemí

projekt domu so sedlovou strechou, garážou a pracovňou na prízemí

KLASSIK 153 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • je ho možné čiastočne alebo úplne podpivn...

moderný rodinný dom s garážou a terasou na poschodí

moderný rodinný dom s garážou a terasou na poschodí

STYL 2 je dom strednej veľkostnej kategórie s pristavanou garážou • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6 člennej rodiny • o...

projekt pre rodinný dom s pultovou strechou

projekt pre rodinný dom s pultovou strechou

BUNGALOW 135 je dom menšej veľkostnej kategórie • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 3-4 člennej rodiny ...

projekt dvojdomu pre 2 rodiny s garážou

projekt dvojdomu pre 2 rodiny s garážou

NOVA 222 je dvojdom väčšej veľkostnej kategórie pre 2 rodiny po 4-6 členoch • určený pre rovinatý až mierne svahovitý pozemok s väčšou šírkou • členitý tvar pôdorysu je podčiarknutý bohatým...

projekt rodinného domu v tvare do L s prekrytou terasou a veľkým vstupným priestorom

projekt rodinného domu v tvare do L s prekrytou terasou a veľkým vstupným priestorom

BUNGALOW 2 je 4-izbový murovaný rodinný dom • strednej veľkostnej kategórie • s valbovou strechou • dom je vhodný do nízkej okolitej zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovit...

projekt pre rodinný dom s dvojgarážou

projekt pre rodinný dom s dvojgarážou

PREMIER 202 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny • je vhodný do rov...

veľký exkluzívny podkrovný rodinný dom s izbou na prízemí

veľký exkluzívny podkrovný rodinný dom s izbou na prízemí

KLASSIK 154 je dom väčšej veľkostnej kategórie • pre 5-8 člennú rodinu s hosťovskou izbou na prízemí • určený je na širšie pozemky • pri užšom pozemku je možné zúžiť dom o šírku garáže • pri men...

poschodový moderný dom s plochou a sedlovou strechou

poschodový moderný dom s plochou a sedlovou strechou

TREND 295 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • je vhodný do rovinatého...

0

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies