Dokumentácia stavby

Situácia osadenia stavby - Koordinačná situácia

Situácia osadenia stavby - Koordinačná situácia

SP, prodom 07.11.2018

Situácia je úplne prvý výkres projektovej dokumentácie, ktorý rieši umiestnenie rodinného domu, prípadne inej stavby na pozemok.

Čítať viac
Orientačný cenník zmien v projektovej dokumentácií

Orientačný cenník zmien v projektovej dokumentácií

SP, prodom 06.11.2018

Často sa stretávame s požiadavkou zmien v projektovej dokumentácií. Spracovali sme orientačný cenník zmien v časti architektúra.

Čítať viac
Vzorové zmeny projektov rodinných domov

Vzorové zmeny projektov rodinných domov

SP, prodom 02.10.2018

Jedná sa o jednoduché stavebné zmeny, ktoré nezasahujú do nosnej konštrukcie stavby. Poväčšine ide o zmeny, ako posunutie priečok, zmenu miestností, zmenu okenných a dverných otvorov, zmena garáže na obytný priestor.

Čítať viac
Čo obsahuje cena na kľúč

Čo obsahuje cena na kľúč

sp, prodom 28.09.2018

Orientačná cena výstavby rodinných domov je stanovená na základe známych, praxou overených cien stavebných materiálov. Celkovú cenu domu ovplyvňuje množstvo a cenová úroveň stavebných materiálov a prvkov v nadštandardnej kvalite.

Čítať viac
Čo obsahuje projekt rodinného domu

Čo obsahuje projekt rodinného domu

SP, prodom 28.09.2018

Všetky návrhy rodinných domov sú spracované do formy hotového projektu, ktorý poslúži pre potreby vybavenia územného rozhodnutia, stavebného povolenia a samotnej realizácie rodinného domu.

Čítať viac
0