FAQ - Často kladené otázky

Posledná aktualizácia 28.01.2017

Vypracovanie zmien od spoločnosti PRODOM

Našim stavebníkom ponúkame vypracovanie zmien katalógových projektov podľa ich požiadaviek a predstáv. Vzhľadom k tomu, že tieto sú rôznorodé, je potrebné ich prevedenie prerokovať. Podľa rozsahu zmien bude stanovená cena a termín ich vypracovania. Zmenou projektu sa rozumie odchýlka od základného návrhu rodinného domu. Nezabudnite, že zmeny je možné vypracovať len v obmedzenej miere. Bližšie informácie Vám poskytneme v našej spoločnosti, konzultácia zmien je bezplatná.

Individuálny projekt rodinného domu

Pokiaľ Vám z nejakých dôvodov nevyhovuje žiadny projekt rodinného domu z nášho katalógu, alebo máte pozemok, ktorý si vyžaduje individuálne riešenie domu, radi Vám vyprojektujeme individuálny projekt priamo na mieru. Tak, ako pri katalógových projektoch, aj pri individuálnom, šitom na mieru, využijeme v plnej miere naše skúsenosti a dlhoročnú prax. Poradíme Vám a premietneme Vaše sny na papier. Vypracujeme Vám ponukovú štúdiu, v ktorej vyriešime všetky Vaše prianie a nároky. Následne Vám vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu vrátane osadenia na pozemok a prípojok všetkých inžinierskych sietí. Cena individuálneho projektu bude stanovená po oboznámení sa s typom, veľkosťou Vášho budúceho rodinného domu. Výhodou individuálneho projektu je, že všetky súčasti sú projektované priamo na mieru podľa Vašich požiadaviek a predstáv, čím sa aj Vy vo veľkej miere budete podieľať pri tvorbe Vášho budúceho domova.

Projekt osadenia rodinného domu - SITUÁCIA

Typový projekt rodinného domu musí byť dopracovaný o projekt osadenia rodinného domu do terénu a priestoru a prípojky jednotlivých inžinierskych sietí. Túto dokumentáciu musíte doložiť spolu s typovým projektom k žiadosti o stavebné povolenie.

Vypracovanie zmien vlastným projektantom

Pokiaľ stavebník nemá záujem o vypracovanie zmien našou firmou a má vlastného projektanta, ktorý zmeny vypracuje, dáme Vám bezplatný súhlas na zmeny. Požiadavka musí byť písomná, najlepšie v objednávke projektu v časti „poznámka“ so stručným popisom uvedených zmien. Upozorňujeme, že projekt neposkytujeme v digitálnej podobe. Zmeny a úpravy projektovej dokumentácie podľa autorského zákona sú prípustné len s písomným súhlasom našej firmy.

Orientačná cena výstavby rodinných domov je stanovená na základe známych, praxou overených cien stavebných materiálov. Pri štandardnom prevedení môžete počítať s čiastkou približne 950 €,- s DPH za jeden meter štvorcový úžitkovej plochy. Vzhľadom k individuálnemu prístupu jednotlivých stavebníkov pri výbere konkrétnych materiálov a výrobkov, použitých pri výstavbe rodinného domu, je možné konečnú cenu výstavby domu stanoviť až po konečnom zapracovaní všetkých požiadaviek investorov do celkového rozpočtu stavby. Nakoľko rodinný dom musí byť plne funkčný, musíte okrem domu počítať aj s nákladmi na prípojky inžinierskych sietí, spevnené plochy okolo domu, oplotenie, terénne a sadové úpravy a podobne.

 

Uvedenú cenu "stavba na kľúč" pri jednotlivých rodinných domoch považujte len ako orientačnú. Konečná cena bude upresnená pri ponukovej cene firmy, ktorá Vám bude naceňovať výstavbu rodinného domu. Záleží na Vašich požiadavkách, výbere stavebných materiálov a prvkov. Túto cenu pochopiteľne ovplyvňuje i osadenie stavby na pozemok, miesto výstavby, cenová úroveň, rôzne akciové ceny dodávateľov stavebných materiálov a v neposlednom rade záleží na forme výstavby.

 

Výkaz výmer na náš katalógový dom Vám vieme vypracovať za cenu 200 €,- s DPH.

Skladba výkazu výmer odpovedá skladbe položkového rozpočtu, takže umožňuje veľmo rýchle ocenenie rodinného domu. Stavebník môže mať istotu, že v prípade požiadavky na cenovú ponuku viacerým stavebným firmám, majú všetky rovnaký podklad na nacenenie.

 

Cena materiálu tvorí približne 60% z ceny výstavby na kľúč.

 

Ďalšie náklady nevyčíslené v cene môžu byť napríklad poplatky za odvoz a uloženie zeminy a stavebného odpadu, zariadenie staveniska a ostatné vedľajšie rozpočtové náklady stavby.

Pri objednaní nášho projektu Vám vieme odporučiť stavebnú firmu, ktorá Vám stavbu zrealizuje. V prípade Vášho záujmu  Vám vypracujú cenovú ponuku na realizáciu hrubej stavby, alebo stavby na kľúč.  

Čo je to adresný bod? Potrebujem ho?

Adresný bod je vlastne vchod do domu vyjadrený v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému. Potrebujete ho k vybaveniu trvalému pobytu. S účinnosťou od 1.júla 2015 platí Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 142/2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries. Čiže k úspešnému zápisu skolaudovanej stavby potrebujete od geodeta od 1.júla 2015 aj adresný bod, ktorý odovzdáte na príslušnom úrade pri vybavovaní súpisného čísla.

Zaujímavé čítanie

0