FAQ - Často kladené otázky

Posledná aktualizácia 28.01.2017

Vypracovanie zmien od spoločnosti PRODOM

Našim stavebníkom ponúkame vypracovanie zmien katalógových projektov podľa ich požiadaviek a predstáv. Vzhľadom k tomu, že tieto sú rôznorodé, je potrebné ich prevedenie prerokovať. Podľa rozsahu zmien bude stanovená cena a termín ich vypracovania. Zmenou projektu sa rozumie odchýlka od základného návrhu rodinného domu. Nezabudnite, že zmeny je možné vypracovať len v obmedzenej miere. Bližšie informácie Vám poskytneme v našej spoločnosti, konzultácia zmien je bezplatná.

Individuálny projekt rodinného domu

Pokiaľ Vám z nejakých dôvodov nevyhovuje žiadny projekt rodinného domu z nášho katalógu, alebo máte pozemok, ktorý si vyžaduje individuálne riešenie domu, radi Vám vyprojektujeme individuálny projekt priamo na mieru. Tak, ako pri katalógových projektoch, aj pri individuálnom, šitom na mieru, využijeme v plnej miere naše skúsenosti a dlhoročnú prax. Poradíme Vám a premietneme Vaše sny na papier. Vypracujeme Vám ponukovú štúdiu, v ktorej vyriešime všetky Vaše prianie a nároky. Následne Vám vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu vrátane osadenia na pozemok a prípojok všetkých inžinierskych sietí. Cena individuálneho projektu bude stanovená po oboznámení sa s typom, veľkosťou Vášho budúceho rodinného domu. Výhodou individuálneho projektu je, že všetky súčasti sú projektované priamo na mieru podľa Vašich požiadaviek a predstáv, čím sa aj Vy vo veľkej miere budete podieľať pri tvorbe Vášho budúceho domova.

Projekt osadenia rodinného domu - SITUÁCIA

Typový projekt rodinného domu musí byť dopracovaný o projekt osadenia rodinného domu do terénu a priestoru a prípojky jednotlivých inžinierskych sietí. Túto dokumentáciu musíte doložiť spolu s typovým projektom k žiadosti o stavebné povolenie.

Vypracovanie zmien vlastným projektantom

Pokiaľ stavebník nemá záujem o vypracovanie zmien našou firmou a má vlastného projektanta, ktorý zmeny vypracuje, dáme Vám bezplatný súhlas na zmeny. Požiadavka musí byť písomná, najlepšie v objednávke projektu v časti „poznámka“ so stručným popisom uvedených zmien. Upozorňujeme, že projekt neposkytujeme v digitálnej podobe. Zmeny a úpravy projektovej dokumentácie podľa autorského zákona sú prípustné len s písomným súhlasom našej firmy.

Orientačná cena výstavby je stanovená na základe známych, praxou overených cien stavebných materiálov. Celkovú cenu ovplyvňuje množstvo a cenová úroveň stavebných materiálov a prvkov v nadštandardnej kvalite. Vzhľadom k individuálnemu prístupu jednotlivých stavebníkov pri výbere konkrétnych materiálov a výrobkov použitých pri výstavbe rodinného domu je však možné konečnú cenu stanoviť až po konečnom zapracovaní všetkých požiadaviek do celkového rozpočtu stavby. Vzhľadom na to, že objekt musí byť plne funkčný, musíme okrem rodinného domu rátať aj s nákladmi na prípojky inžinierskych sietí, spevnené plochy a oplotenie, poprípade na terénne a sadové úpravy.V štandardnom prevedení orientačná cena na "kľúč" obsahuje tieto položky:

 • zemné práce s presunom zeminy do 100 m, osadenie rodinného domu podľa projektovej dokumentácie
 • štrkový podsyp pod základy a zhutnený násyp pod dosku
 • základové konštrukcie – pásy, pätky
 • hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti, penetračný náter
 • obvodové a vnútorné nosné murivo tehlové
 • vnútorné deliace priečky tehlové
 • montované keramické (železobetónové monolitické) preklady a vence
 • montované železobetónové, železobetónové alebo drevené stropné konštrukcie
 • monolitické železobetónové alebo celodrevené schodisko bez ďalšej povrchovej úpravy
 • zateplenie vencov a prekladov
 • drevený krov s protipliesňovým náterom
 • väzníkový krov
 • väzníkový krov – alternatíva ceny pri zmene klasického krovu za väzníkový s podhľadom so sadrokartónu, zrušenie pôvodnej stropnej konštrukcie
 • podbitie viditeľných častí krovu tatranským profilom
 • strešná krytina vrátane doplnkov, strešná fólia
 • klampiarske konštrukcie
 • komínový systém z betónových tvárnic a šamotových vložiek, vonkajšie komíny
 • okná a dvere plastové biele
 • strešné okná VELUX bez doplnkov, svetlovody, svetlíky
 • garážové vráta výklopné
 • vnútorné inštalácie-vodovod, kanalizácia, plynovod, elektroinštalácia končiace 1 meter od domu
 • ústredné kúrenie klasické
 • plynový kotol so zásobníkom TÚV
 • doskové (rebríkové) vykurovacie telesá
 • vápenno-cementové omietky vnútorné, zateplenie vonkajších obvodových konštrukcií, vonkajšia silikátová omietka škrabaná 2 mm od spoločnosti Cemix
 • dvere a zárubne obložkové, kovanie
 • sádrokartónové podhľady
 • tepelné izolácie podláh, striech
 • tepelné izolácie stropov (podkrovia) vrátane parozábrany
 • betónový poter podláh
 • obklady a dlažby len v sociálnych zariadeniach
 • zariaďovacie predmety: umývadlá, vaňa, WC, sprcha, výtokové armatúry
 • elektro-vypínače, zásuvky, bleskozvod
 • vnútorné maľby stien a stropov – farba biela

Odporučíme stavebnú firmu pre realizáciu stavby

Uvedenú cenu „stavba na kľúč“ pri jednotlivých rodinných domoch považujte len ako orientačnú. Konečná cena domu môže byť nižšia, alebo vyššia. Záleží na Vašich požiadavkách, výbere stavebných materiálov a prvkov. Túto cenu pochopiteľne ovplyvňuje i cenová úroveň, rôzne akciové ceny dodávateľov stavebných materiálov a v neposlednej rade záleží na forme výstavby, či si objednáte celú stavbu, alebo len časť u stavebnej firmy ,alebo budete stavať celkom, alebo čiastočne svojpomocne. Ďalšie náklady nevyčíslené v cene môžu byť napríklad poplatky za odvoz a uloženie zeminy a stavebného odpadu, zariadenie staveniska a ostatné vedľajšie rozpočtové náklady stavby.

Čo je to adresný bod? Potrebujem ho?

Adresný bod je vlastne vchod do domu vyjadrený v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému. Potrebujete ho k vybaveniu trvalému pobytu. S účinnosťou od 1.júla 2015 platí Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 142/2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries. Čiže k úspešnému zápisu skolaudovanej stavby potrebujete od geodeta od 1.júla 2015 aj adresný bod, ktorý odovzdáte na príslušnom úrade pri vybavovaní súpisného čísla.

Zaujímavé čítanie

0