Cenník služieb

Typový projekt rodinného domu – 5 paré Cenaod 790,- € Záloha400,- € Čítať viac
Paré naviac spolu s projektom Cena100,- € Záloha0,- €
Typový projekt garáže alebo prístrešku Cenaod 90,- € Záloha0,- € Čítať viac
Projekt žumpy Cena50,- € Záloha0,- € Čítať viac
Individuálny projekt rodinného domu Cenaod 4000,- € Záloha50 % Čítať viac
Situácia osadenia stavby: Čítať viac
- Slepé osadenie na prvotnú konzultáciu so stavebným úradom Cena0,- € Záloha0,- €
- Situácia osadenia projektu firmy PRODOM pre účely stavebného povolenia Cena150,- € Záloha50 %
- Situácia osadenia projektu inej firmy pre účely stavebného povolenia Cenaod 300,-€ Záloha50 %
Tvorba vizualizácie Cenaod 600,-€ Záloha50 % Čítať viac

Úprava typového projektu rodinného domu Cenaindividuálne Záloha50 % Čítať viac
Projekt výkresov vo formáte pdf s vodotlačou pre účely archivácie: Čítať viac
- časť architektúra, prípadne iná profesia Cena70,- € Záloha100%
- všetky profesie Cena190,- € Záloha100%
Dodatočná dotlač projektovej dokumentácie – 1 paré Cena150,- € Záloha100 % Čítať viac
Položkový rozpočet (obsahuje aj Výkaz výmer) Cena200,- € Záloha100 % Čítať viac
Tlačený katalóg CenaZDARMA ZDARMA ZálohaObjednať katalóg

Projekty prípojok
* Uvedené ceny projektu prípojok platia pre štandardné dĺžky (15-20 m) a bežné svahové pomery

Čítať viac
Projekt prípojky vody Cena120,- € * Záloha100 %
Projekt vŕtanej studne Cenaindividuálne Záloha100 %
Projekt prípojky kanalizácie:
- do žumpy (vrátane projektu žumpy) Cena150,- € * Záloha100%
- do verejnej splaškovej kanalizácie Cena120,- € * Záloha100%
Projekt čističky odpadových vôd Cenaindividuálne Záloha100 %
Projekt dažďovej kanalizácie:
- do verejnej dažďovej kanalizácie Cena120,- € * Záloha100%
- do zbernej nádrže na pozemku Cena120,- € * Záloha100%
Projekt pripojovacieho plynovodu Cena120,- € * Záloha100 %
Projekt domového plynovodu Cena120,- € * Záloha100 %
Projekt prípojky elektriky ( NN ) Cena120,- € * Záloha100 %

Zaujímavé čítanie

0