Projekcia

Projekcia

Okrem typových projektov rodinných domov, ktoré máme v ponuke Vám ponúkame:

Projekt rodinného domu - SITUÁCIA

Typový projekt rodinného domu musí byť dopracovaný o projekt osadenia rodinného domu do terénu a priestoru a prípojky jednotlivých inžinierskych sietí. Túto dokumentáciu musíte doložiť spolu s typovým projektom k žiadosti o stavebné povolenie.

Vypracovanie zmien v katalógovom projekte rodinného domu

Našim stavebníkom ponúkame vypracovanie zmien katalógových projektov podľa ich požiadaviek a predstáv. Vzhľadom k tomu, že tieto sú rôznorodé, je potrebné ich prevedenie prerokovať. Podľa rozsahu zmien katalógovom projekte bude stanovená cena a termín ich vypracovania. Zmenou projektudomu  sa rozumie odchýlka od základného návrhu rodinného domu. Nezabudnite, že zmeny je možné vypracovať len v obmedzenej miere. Bližšie informácie Vám poskytneme v našej spoločnost. Konzultácia zmien je bezplatná.

Individuálne projektové riešenie rodinného domu

Pokiaľ Vám z nejakých dôvodov nevyhovuje žiadny projekt rodinného domu z nášho katalógu, alebo máte pozemok, ktorý si vyžaduje individuálne riešenie domu, radi Vám vyprojektujeme individuálny projekt domu priamo na mieru. Tak, ako pri katalógových projektoch, aj pri individuálnom, šitom na mieru, využijeme v plnej miere naše skúsenosti a dlhoročnú prax. Poradíme Vám a premietneme Vaše sny do skutočnisti. Vypracujeme Vám ponukovú štúdiu, v ktorej vyriešime všetky Vaše prianie a nároky. Následne Vám vyprojektujeme kompletnú projektovú dokumentáciu, vrátane osadenia na pozemok a prípojok všetkých inžinierskych sietí. Cena individuálneho projektu rodinného domu bude stanovená po oboznámení sa s typom, veľkosťou Vášho budúceho domu. Výhodou individuálneho projektu rodinného domu je, že všetky súčasti sú projektované priamo na mieru podľa Vašich požiadaviek a predstáv, čím sa aj Vy vo veľkej miere budete podieľať pri tvorbe Vášho budúceho domova.

Vypracovanie zmien v projekte domu vlastným projektantom

Pokiaľ stavebník nemá záujem o vypracovanie zmien našou firmou a má vlastného projektanta, ktorý zmeny vypracuje, dáme Vám bezplatný súhlas na zmeny v projekte rodinného domu. Požiadavka musí byť písomná, najlepšie priamo v objednávke projektu v časti „poznámka“ so stručným popisom uvedených zmien. Súhlas na zmeny je bezplatný. Upozorňujeme, že projekt neposkytujeme v digitálnej podobe. Zmeny a úpravy projektovej dokumentácie podľa autorského zákona sú prípustné len s písomným súhlasom našej firmy.

Zaujímavé čítanie

0