Bankové spojenia

Bankové spojenia

VÚB, a.s.

IBAN: SK91 0200 0000 0000 5820 3062

 

TATRA BANKA, a.s.

IBAN: SK76 1100 0000 0026 2076 8319

Zaujímavé čítanie

0