Nový stavebný zákon

PRODOM 21.11.2022 Posledná aktualizícia: 23.11.2022 4 minúty 8 sekúnd

Po takmer piatich desaťročiach nadobudnú od 1.4.2024 účinnosť namiesto zastareného stavebného zákona nový Zákon o výstavbe a Zákon o územnom plánovaní. V praxi by mali priniesť zrýchlenie povoľovania výstavby, ale aj účinné postihy čiernych stavieb. Čo všetko môžete od plánovaných zmien očakávať?

Rýchlejší a jednoduchší cyklus výstavby

Zásadnou zmenou, ktorú Zákon o výstavbe a Zákon o územnom plánovaní prinesú, je zrýchlenie procesov súvisiacich s celým cyklom výstavby. Zákon o výstavbe je zameraný na problematiku povoľovania výstavby a užívania stavieb. Zákon o územnom plánovaní upravuje činnosti vykonávané v oblasti územného plánovania.

Reforma má za cieľ zlepšiť podmienky, ktoré platili v minulosti, a dnes sú už neprijateľné. Kladie dôraz na digitalizáciu v stavebníctve, vďaka čomu sa všetky stanoviská dotknutých orgánov budú zdieľať elektronicky. Zníži sa tiež administratívna záťaž pri činnostiach, ktoré súvisia s výstavbou.

Elektronizácia systému

Užšie prepojenie s elektronizáciou verejnej správy prinesie rýchlejšie získanie stavebného povolenia na všetky typy stavieb. Nový stavebný zákon sa tak dotkne developerov aj bežných ľudí, ktorí plánujú postaviť rodinný dom, chatu či inú stavbu. Nová legislatíva celý proces podstatne urýchli. Zatiaľ čo dnes sa často na stavebné povolenie čaká takmer jeden rok, v budúcnosti by jeho vydanie malo trvať len 40 pracovných dní.

Iba jeden stupeň rozhodovania

Tam, kde doteraz muselo prebehnúť územné konanie, konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a stavebné konanie, bude stačiť len jedno rozhodnutie o stavebnom zámere. Po jeho ukončení bude možné ihneď začať s výstavbou. V praxi tak odpadne nutnosť navštevovania množstva úradov. Zásadnou zmenou v rozhodovaní jednotlivých orgánov je, že ak nedôjde k vydaniu stanoviska v určenej lehote, bude sa mať za to, že dotknutý orgán nemá k stavebnému zámeru pripomienky.

Ohlásenie drobnej stavby zostáva

Zákon o výstavbe zachováva možnosť ohlásenia drobnej stavby a stavebných prác. V tomto procese bude potrebné dodržať podmienky výstavby, stavebný úrad potom vydá potvrdenie o ohlásení stavby.

Zmena kompetencií

Nový stavebný zákon prenáša kompetencie stavebných úradov obcí na štát zriadením centrálneho orgánu štátnej správy. Nový Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR bude riadiť stavebné úrady v územnou pôsobnosťou. Dôjde teda k prechodu právomoci stavebných úradov obcí na jeho regionálne pracoviská.

Projektanti vám pomôžu získať stavebné povolenie

Novinkou je tiež zmena postavenia projektantov, ktorí po novom môžu vybaviť pre stavebníka povolenie stavby. Na základe zmluvného vzťahu so stavebníkom budú projektanti vypracovávať návrh stavebného zámeru. Tento návrh bude projektant povinný zaznamenať vrátane požadovanej dokumentácie do informačného systému, kde budú mať k nemu prístup dotknuté orgány. Celý proces sa dá realizovať digitálne cez počítať aj mobil.

Stop čiernym stavbám

Nový stavebný zákon sa venuje aj problematike čiernych stavieb. Bude sa pritom rozlišovať medzi čiernymi stavbami, ktoré boli realizované pred nadobudnutím a po nadobudnutí jeho účinnosti. Po novom by mal byť prístup k čiernym stavbám oveľa tvrdší:

  • Nebude možné požiadať o dodatočné povolenie čiernej stavby.
  • Stavebný úrad môže nariadiť jej odstránenie. Vlastník tak bude povinný urobiť v stanovenej lehote, v opačnom prípade odstránenie stavby zariadi stavebný úrad. Následne môže vymáhať vynaložené náklady.  
  • Pokuty môžu byť uložené až do výšky 250 000 Eur. V prípade opakovaného porušenia alebo neodstránenia protiprávneho stavu až dvojnásobok tejto sumy.
  • Okrem pokút môže byť nariadené odpojenie stavby od dodávok energií.
  • Čierna stavba môže prepadnúť do vlastníctva štátu.
  • Postihovať bude možné nielen zhotoviteľa stavby, ale aj stavebný dozor.

Tieto pravidlá budú platiť len na čierne stavby zhotovené po dni, kedy nová legislatívna úprava vstúpila do platnosti. Už postavené čierne stavby budú predmetom osobitného povoľovacieho konania. Počas neho bude môcť stavebník preukázať, že stavba nie je v rozpore s verejným alebo súkromným záujmom. Bude sa tak dať legalizovať. Podmienkou je, že musí do 31.3.2024 požiadať o preskúmanie spôsobilosti nepovolenej stavby.

Zaujímavé čítanie

Projekty domov

menší projekt domu s valbovou strechou

menší projekt domu s valbovou strechou

BUNGALOW 74 je dom menšej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 3-4 člennej rodiny • svojim bezbariérovým riešením ...

projekt bungalovu s veľkou garážou a terasou

projekt bungalovu s veľkou garážou a terasou

BUNGALOW 114 je dom strednej veľkostnej kategórie • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s garážou • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 3-4 č...

projekt pre poschodový dom s garážou v suteréne

projekt pre poschodový dom s garážou v suteréne

TREND 281 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • dom je čiastočne podpivničený • je charakteristický uskakovanými podlažiami a malým sklonom stre...

nadštandardný prízemný rodinný dom s dvojgarážou a priestrannou krytou terasou

nadštandardný prízemný rodinný dom s dvojgarážou a priestrannou krytou terasou

BUNGALOW 225 je dom väčšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-6 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľkopriestorovo • svojím bezb...

projekt prízemného domu

projekt prízemného domu

BUNGALOW 188 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľkopriestorovo • svoj...

zaujímavý dom s obytným podkrovím a garážou

zaujímavý dom s obytným podkrovím a garážou

RIVIERA 195 je dom strednej veľkostnej kategórie • určený na stredne široké pozemky, cca 15 m a viac • nočná a denná časť domu je oddelená • v prípade podpivničenia a dostatočného odstupu o...

projekt domu s krásne presvetlenou obývačkou

projekt domu s krásne presvetlenou obývačkou

PREMIUM 218 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny • izba na prízemí ...

projekt malého poschodového rodinného domu vhodného aj na rekreáciu

projekt malého poschodového rodinného domu vhodného aj na rekreáciu

ZEN 2 je dom menšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 3-4 člennej rodiny • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • ...

projekt väčšieho bungalovu s pivnicou a garážou

projekt väčšieho bungalovu s pivnicou a garážou

BUNGALOW 100 je dom so suterénom väčšej veľkostnej kategórie • 6- izbový • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5 člennej rodiny • svojím bezbariérovým riešením je vhodn...

0

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies