Nový stavebný zákon

PRODOM 21.11.2022 Posledná aktualizícia: 23.11.2022 4 minúty 8 sekúnd

Po takmer piatich desaťročiach nadobudnú od 1.4.2024 účinnosť namiesto zastareného stavebného zákona nový Zákon o výstavbe a Zákon o územnom plánovaní. V praxi by mali priniesť zrýchlenie povoľovania výstavby, ale aj účinné postihy čiernych stavieb. Čo všetko môžete od plánovaných zmien očakávať?

Rýchlejší a jednoduchší cyklus výstavby

Zásadnou zmenou, ktorú Zákon o výstavbe a Zákon o územnom plánovaní prinesú, je zrýchlenie procesov súvisiacich s celým cyklom výstavby. Zákon o výstavbe je zameraný na problematiku povoľovania výstavby a užívania stavieb. Zákon o územnom plánovaní upravuje činnosti vykonávané v oblasti územného plánovania.

Reforma má za cieľ zlepšiť podmienky, ktoré platili v minulosti, a dnes sú už neprijateľné. Kladie dôraz na digitalizáciu v stavebníctve, vďaka čomu sa všetky stanoviská dotknutých orgánov budú zdieľať elektronicky. Zníži sa tiež administratívna záťaž pri činnostiach, ktoré súvisia s výstavbou.

Elektronizácia systému

Užšie prepojenie s elektronizáciou verejnej správy prinesie rýchlejšie získanie stavebného povolenia na všetky typy stavieb. Nový stavebný zákon sa tak dotkne developerov aj bežných ľudí, ktorí plánujú postaviť rodinný dom, chatu či inú stavbu. Nová legislatíva celý proces podstatne urýchli. Zatiaľ čo dnes sa často na stavebné povolenie čaká takmer jeden rok, v budúcnosti by jeho vydanie malo trvať len 40 pracovných dní.

Iba jeden stupeň rozhodovania

Tam, kde doteraz muselo prebehnúť územné konanie, konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a stavebné konanie, bude stačiť len jedno rozhodnutie o stavebnom zámere. Po jeho ukončení bude možné ihneď začať s výstavbou. V praxi tak odpadne nutnosť navštevovania množstva úradov. Zásadnou zmenou v rozhodovaní jednotlivých orgánov je, že ak nedôjde k vydaniu stanoviska v určenej lehote, bude sa mať za to, že dotknutý orgán nemá k stavebnému zámeru pripomienky.

Ohlásenie drobnej stavby zostáva

Zákon o výstavbe zachováva možnosť ohlásenia drobnej stavby a stavebných prác. V tomto procese bude potrebné dodržať podmienky výstavby, stavebný úrad potom vydá potvrdenie o ohlásení stavby.

Zmena kompetencií

Nový stavebný zákon prenáša kompetencie stavebných úradov obcí na štát zriadením centrálneho orgánu štátnej správy. Nový Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR bude riadiť stavebné úrady v územnou pôsobnosťou. Dôjde teda k prechodu právomoci stavebných úradov obcí na jeho regionálne pracoviská.

Projektanti vám pomôžu získať stavebné povolenie

Novinkou je tiež zmena postavenia projektantov, ktorí po novom môžu vybaviť pre stavebníka povolenie stavby. Na základe zmluvného vzťahu so stavebníkom budú projektanti vypracovávať návrh stavebného zámeru. Tento návrh bude projektant povinný zaznamenať vrátane požadovanej dokumentácie do informačného systému, kde budú mať k nemu prístup dotknuté orgány. Celý proces sa dá realizovať digitálne cez počítať aj mobil.

Stop čiernym stavbám

Nový stavebný zákon sa venuje aj problematike čiernych stavieb. Bude sa pritom rozlišovať medzi čiernymi stavbami, ktoré boli realizované pred nadobudnutím a po nadobudnutí jeho účinnosti. Po novom by mal byť prístup k čiernym stavbám oveľa tvrdší:

  • Nebude možné požiadať o dodatočné povolenie čiernej stavby.
  • Stavebný úrad môže nariadiť jej odstránenie. Vlastník tak bude povinný urobiť v stanovenej lehote, v opačnom prípade odstránenie stavby zariadi stavebný úrad. Následne môže vymáhať vynaložené náklady.  
  • Pokuty môžu byť uložené až do výšky 250 000 Eur. V prípade opakovaného porušenia alebo neodstránenia protiprávneho stavu až dvojnásobok tejto sumy.
  • Okrem pokút môže byť nariadené odpojenie stavby od dodávok energií.
  • Čierna stavba môže prepadnúť do vlastníctva štátu.
  • Postihovať bude možné nielen zhotoviteľa stavby, ale aj stavebný dozor.

Tieto pravidlá budú platiť len na čierne stavby zhotovené po dni, kedy nová legislatívna úprava vstúpila do platnosti. Už postavené čierne stavby budú predmetom osobitného povoľovacieho konania. Počas neho bude môcť stavebník preukázať, že stavba nie je v rozpore s verejným alebo súkromným záujmom. Bude sa tak dať legalizovať. Podmienkou je, že musí do 31.3.2024 požiadať o preskúmanie spôsobilosti nepovolenej stavby.

Zaujímavé čítanie

Projekty domov

Prístrešok pre auto so sedlovou strechou

Prístrešok pre auto so sedlovou strechou

projekt veľkého prízemného domu v tvare L do ulice

projekt veľkého prízemného domu v tvare L do ulice

BUNGALOW 107 je 6-izbový dom • s garážou • s krbom • väčšej veľkostnej kategórie • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestorm...

projekt pre moderný viacpodlažný rodinný dom

projekt pre moderný viacpodlažný rodinný dom

DECOR je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby i do radovej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • ...

moderný rodinný dom s prístreškom pre auto a plochou strechou

moderný rodinný dom s prístreškom pre auto a plochou strechou

BUNGALOW 199 je dom menšej veľkostnej kategórie Detail projektu domu-->

projekt pre veľký moderný rodinný dom

projekt pre veľký moderný rodinný dom

TREND 288 je dom väčšej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6-7 člennej rodiny • je vhodný do rovinat...

dom s veľkou terasou na poschodí a garážou

dom s veľkou terasou na poschodí a garážou

PREMIUM 231 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • je vhodný do rov...

bezbariérový projekt rodinného domu bez garáže

bezbariérový projekt rodinného domu bez garáže

BUNGALOW 130 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • realizačne ide o jednoduchú stavbu bez stropnej k...

podkrovný projekt domu so zaujímavou dispozíciou

podkrovný projekt domu so zaujímavou dispozíciou

TREND 278 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5 člennej rodiny • vhodný do rovinatého...

projekt domu s izbou na prízemí, garážou a apsidou do ulice

projekt domu s izbou na prízemí, garážou a apsidou do ulice

MILENIUM 226 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • denná časť domu, nachádzajúca sa na prízemí, je riešená veľkopriestorovo • dom je vhodný...

0

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies