Nový stavebný zákon

PRODOM 21.11.2022 Posledná aktualizícia: 23.11.2022 4 minúty 8 sekúnd

Po takmer piatich desaťročiach nadobudnú od 1.4.2024 účinnosť namiesto zastareného stavebného zákona nový Zákon o výstavbe a Zákon o územnom plánovaní. V praxi by mali priniesť zrýchlenie povoľovania výstavby, ale aj účinné postihy čiernych stavieb. Čo všetko môžete od plánovaných zmien očakávať?

Rýchlejší a jednoduchší cyklus výstavby

Zásadnou zmenou, ktorú Zákon o výstavbe a Zákon o územnom plánovaní prinesú, je zrýchlenie procesov súvisiacich s celým cyklom výstavby. Zákon o výstavbe je zameraný na problematiku povoľovania výstavby a užívania stavieb. Zákon o územnom plánovaní upravuje činnosti vykonávané v oblasti územného plánovania.

Reforma má za cieľ zlepšiť podmienky, ktoré platili v minulosti, a dnes sú už neprijateľné. Kladie dôraz na digitalizáciu v stavebníctve, vďaka čomu sa všetky stanoviská dotknutých orgánov budú zdieľať elektronicky. Zníži sa tiež administratívna záťaž pri činnostiach, ktoré súvisia s výstavbou.

Elektronizácia systému

Užšie prepojenie s elektronizáciou verejnej správy prinesie rýchlejšie získanie stavebného povolenia na všetky typy stavieb. Nový stavebný zákon sa tak dotkne developerov aj bežných ľudí, ktorí plánujú postaviť rodinný dom, chatu či inú stavbu. Nová legislatíva celý proces podstatne urýchli. Zatiaľ čo dnes sa často na stavebné povolenie čaká takmer jeden rok, v budúcnosti by jeho vydanie malo trvať len 40 pracovných dní.

Iba jeden stupeň rozhodovania

Tam, kde doteraz muselo prebehnúť územné konanie, konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a stavebné konanie, bude stačiť len jedno rozhodnutie o stavebnom zámere. Po jeho ukončení bude možné ihneď začať s výstavbou. V praxi tak odpadne nutnosť navštevovania množstva úradov. Zásadnou zmenou v rozhodovaní jednotlivých orgánov je, že ak nedôjde k vydaniu stanoviska v určenej lehote, bude sa mať za to, že dotknutý orgán nemá k stavebnému zámeru pripomienky.

Ohlásenie drobnej stavby zostáva

Zákon o výstavbe zachováva možnosť ohlásenia drobnej stavby a stavebných prác. V tomto procese bude potrebné dodržať podmienky výstavby, stavebný úrad potom vydá potvrdenie o ohlásení stavby.

Zmena kompetencií

Nový stavebný zákon prenáša kompetencie stavebných úradov obcí na štát zriadením centrálneho orgánu štátnej správy. Nový Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR bude riadiť stavebné úrady v územnou pôsobnosťou. Dôjde teda k prechodu právomoci stavebných úradov obcí na jeho regionálne pracoviská.

Projektanti vám pomôžu získať stavebné povolenie

Novinkou je tiež zmena postavenia projektantov, ktorí po novom môžu vybaviť pre stavebníka povolenie stavby. Na základe zmluvného vzťahu so stavebníkom budú projektanti vypracovávať návrh stavebného zámeru. Tento návrh bude projektant povinný zaznamenať vrátane požadovanej dokumentácie do informačného systému, kde budú mať k nemu prístup dotknuté orgány. Celý proces sa dá realizovať digitálne cez počítať aj mobil.

Stop čiernym stavbám

Nový stavebný zákon sa venuje aj problematike čiernych stavieb. Bude sa pritom rozlišovať medzi čiernymi stavbami, ktoré boli realizované pred nadobudnutím a po nadobudnutí jeho účinnosti. Po novom by mal byť prístup k čiernym stavbám oveľa tvrdší:

  • Nebude možné požiadať o dodatočné povolenie čiernej stavby.
  • Stavebný úrad môže nariadiť jej odstránenie. Vlastník tak bude povinný urobiť v stanovenej lehote, v opačnom prípade odstránenie stavby zariadi stavebný úrad. Následne môže vymáhať vynaložené náklady.  
  • Pokuty môžu byť uložené až do výšky 250 000 Eur. V prípade opakovaného porušenia alebo neodstránenia protiprávneho stavu až dvojnásobok tejto sumy.
  • Okrem pokút môže byť nariadené odpojenie stavby od dodávok energií.
  • Čierna stavba môže prepadnúť do vlastníctva štátu.
  • Postihovať bude možné nielen zhotoviteľa stavby, ale aj stavebný dozor.

Tieto pravidlá budú platiť len na čierne stavby zhotovené po dni, kedy nová legislatívna úprava vstúpila do platnosti. Už postavené čierne stavby budú predmetom osobitného povoľovacieho konania. Počas neho bude môcť stavebník preukázať, že stavba nie je v rozpore s verejným alebo súkromným záujmom. Bude sa tak dať legalizovať. Podmienkou je, že musí do 31.3.2024 požiadať o preskúmanie spôsobilosti nepovolenej stavby.

Zaujímavé čítanie

Projekty domov

projekt pre priestranný dom s izbou na prízemí

projekt pre priestranný dom s izbou na prízemí

PREMIER 193 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspoko...

dom s izbou na prízemí, rozľahlým suterénom, obytným podkrovím a garážou

dom s izbou na prízemí, rozľahlým suterénom, obytným podkrovím a garážou

KLASSIK 137 je dom väčšej veľkostnej kategórie vhodný na rovinatý, alebo mierne svahovitý terén • vstup domu je možné po malej úprave orientovať na sever a to tak, že vstup sa orientuje do pries...

projekt moderného rodinného domu na úzky pozemok

projekt moderného rodinného domu na úzky pozemok

TREND 264 je dom malej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 3-4 člennej rodiny • obývacia izba a kuchy...

projekt moderného luxusného domu

projekt moderného luxusného domu

CUBER 10 je dom väčšej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6-8 člennej rodiny • je vhodný do rovinatého re...

projekt exkluzívneho podpivničeného rodinného domu s dvojgarážou

projekt exkluzívneho podpivničeného rodinného domu s dvojgarážou

EXCLUSIV 250 je projekt domu s galériou v obývacej izbe • svojimi vnútornými priestormi plne uspokojí nároky na bývanie 6-7 člennej rodiny • po malých úpravách je možné dom riešiť ako dvojg...

Garáž s prístreškom pre auto so sedlovou strechou

Garáž s prístreškom pre auto so sedlovou strechou

Projekt GARÁŽE obsahuje časť architektúry, statiky, elektroinštalácie a požiarnej ochrany.

projekt pre priestranný dom s garážou a galériou v obývacej izbe

projekt pre priestranný dom s garážou a galériou v obývacej izbe

TREND 262 je dom väčšej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6-8 člennej rodiny • vhodn...

projekt bungalovu pre 5-7 osôb

projekt bungalovu pre 5-7 osôb

BUNGALOW 164 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5-7 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľkopriestorovo • svojim be...

projekt pre 4-izbový domček vhodný na úzky pozemok

projekt pre 4-izbový domček vhodný na úzky pozemok

ELEGANT 99 je dom menšej veľkostnej kategórie pre 4 člennú rodinu, vhodný na rovinatý, resp. mierne svahovitý pozemok • pri čiastočnom alebo úplnom podpivničení vzniknú v suteréne ďalšie skladov...

0

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies