Ako funguje domová čistiareň odpadových vôd?

prodom 24.05.2022 Posledná aktualizícia: 24.05.2022 2 minúty 30 sekúnd

Bežné fungovanie domácnosti sa nezaobíde bez produkcie splaškových odpadových vôd. Bez prístupu k verejnej kanalizácii je potrebné nájsť iné riešenia. Jedným z nich je aj domová čistiareň odpadových vôd.

Mechanické aj biologické čistenie vôd

Čistenie splaškovej vody v domovej čistiarni odpadových vôd prebieha veľmi podobne ako vo veľkých ČOV. Keď je splašková voda privedená do čistiarne, prejde mechanickým čisteným, teda je zbavená hrubých a jemných nečistôt. K čisteniu patrí aj sedimentácia a biologické čistenie. Biologické čistenie môže prebiehať za prítomnosti kyslíka alebo bez neho. Sú aj čistiarne, ktoré fungujú na princípe chemického čistenia. Používajú sa to činidlá, vďaka ktorým sa nečistoty zrážajú do vločiek.

Asi 1 - 2 krát ročne je potrebné odkalovanie. Účinnosť čistiarne môže byť až na úrovni 96 %. Prečistená voda sa potom môže používať na zavlažovanie záhrady, resp. sa vypúšťa do recipientu.

Čistiareň sa skladá z plastovej valcovej nádrže a kompresora. Nádrž je rozdelená na niekoľko komôr v ktorých prichádza k biologickému čisteniu. Kompresor vháňa do systému vzduch. Pri kúpe sa ale pýtajte aj na doplnkové časti ako je poklop, potrubie, nosiče biomasy a pod., ktoré nemusia byť zahrnuté v cene čistiarne. 

Povolenie domovej ČOV

Domová čistiareň odpadových vôd je vodná stavba. Jej povolenie aj samotná prevádzka sa teda riadia zákonom č. 364/2004 o vodách. Vypúšťanie odpadových vôd z domovej ČOV si vyžaduje povolenie, ktoré vydá špeciálny stavebný úrad a príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. Začať treba žiadosťou o územné rozhodnutie, ktoré sa podá na obec a mal by ho vypracovať projektant. Vyžaduje si totiž technickú správu, grafické prílohy, technický opis ČOV, návrh riešenia odvádza vody a pod. Potrebné sú tiež certifikáty k produktom a komponentom pre výstavbu ČOV. Na vyžiadanie budete musieť dodať aj hydrogeologický posudok.

Ak sa bude voda odvádzať do recipientu, teda rieky či potoku, budete potrebovať povolenie na vypúšťanie vyčistených vôd. Toto povolenie dáva obec. Následne podáte žiadosť na okresný úrad. Povolenie sa vydáva na 4 roky, ak prečistené vody vypúšťate do podzemných vôd, alebo na 10 rokov, ak je recipientom povrchový tok. Po vydaní povolení môžete stavbu realizovať a následne požiadať o kolaudáciu.

Zo zákona ale vyplývajú aj podmienky, ktoré musíte dodržať. Ide napríklad o maximálne denné množstvo vypúšťaných vôd, ktoré je 150 l/osoba/deň, 2 krát ročne je potrebné dať spraviť analýzu vypúšťanej vody v akreditovanom laboratóriu. Výsledok budete musieť zasielať orgánu štátnej vodnej správy.

Zaujímavé čítanie

Projekty domov

projekt domu so zimnou záhradou a garážou

projekt domu so zimnou záhradou a garážou

KOMPAKT 47 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • dom je nepodpivni...

projekt pre ekonomický rodinný domček pre 2 člennú rodinu

projekt pre ekonomický rodinný domček pre 2 člennú rodinu

BUNGALOW 220 je dom veľmi malej veľkostnej kategórie • patrí medzi ekonomické rodinné domy • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 2-3 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňo...

projekt domu s garážou a izbou na prízemí

projekt domu s garážou a izbou na prízemí

KLASSIK 159 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny • je vhodný do rovinaté...

klasický rodinný dom s izbou na prízemí

klasický rodinný dom s izbou na prízemí

KLASSIK 147 je dom strednej veľkostnej kategórie bez suterénu • s obytným podkrovím • je vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • svojím dispozičným riešením uspokojí nároky na bývanie 5-6 čl...

klasický podkrovný rodinný dom s izbou na prízemí

klasický podkrovný rodinný dom s izbou na prízemí

KOMPAKT 46 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny • je vhodný do rovinatého terén...

moderný projekt poschodového rodinného domu s rovnou strechou

moderný projekt poschodového rodinného domu s rovnou strechou

CUBER 3 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6 člennej rodiny • je vhodný do rovinatého res...

dom s oddelenou kuchyňou a izbou na prízemí

dom s oddelenou kuchyňou a izbou na prízemí

PREMIUM 213 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny • je vhodný do rov...

projekt domu s veľkorysým obytným podkrovím

projekt domu s veľkorysým obytným podkrovím

BUNGALOW 42 je 5-izbový rodinný dom s garážou • s krbom a vonkajšou terasou • s obytným podkrovím • strednej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zástavby a ako samostatne ...

5-izbový projekt domu s jednou izbou na prízemí

5-izbový projekt domu s jednou izbou na prízemí

KLASSIK 167 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspoko...

0

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies