Ako funguje domová čistiareň odpadových vôd?

prodom 24.05.2022 Posledná aktualizícia: 24.05.2022 2 minúty 30 sekúnd

Bežné fungovanie domácnosti sa nezaobíde bez produkcie splaškových odpadových vôd. Bez prístupu k verejnej kanalizácii je potrebné nájsť iné riešenia. Jedným z nich je aj domová čistiareň odpadových vôd.

Mechanické aj biologické čistenie vôd

Čistenie splaškovej vody v domovej čistiarni odpadových vôd prebieha veľmi podobne ako vo veľkých ČOV. Keď je splašková voda privedená do čistiarne, prejde mechanickým čisteným, teda je zbavená hrubých a jemných nečistôt. K čisteniu patrí aj sedimentácia a biologické čistenie. Biologické čistenie môže prebiehať za prítomnosti kyslíka alebo bez neho. Sú aj čistiarne, ktoré fungujú na princípe chemického čistenia. Používajú sa to činidlá, vďaka ktorým sa nečistoty zrážajú do vločiek.

Asi 1 - 2 krát ročne je potrebné odkalovanie. Účinnosť čistiarne môže byť až na úrovni 96 %. Prečistená voda sa potom môže používať na zavlažovanie záhrady, resp. sa vypúšťa do recipientu.

Čistiareň sa skladá z plastovej valcovej nádrže a kompresora. Nádrž je rozdelená na niekoľko komôr v ktorých prichádza k biologickému čisteniu. Kompresor vháňa do systému vzduch. Pri kúpe sa ale pýtajte aj na doplnkové časti ako je poklop, potrubie, nosiče biomasy a pod., ktoré nemusia byť zahrnuté v cene čistiarne. 

Povolenie domovej ČOV

Domová čistiareň odpadových vôd je vodná stavba. Jej povolenie aj samotná prevádzka sa teda riadia zákonom č. 364/2004 o vodách. Vypúšťanie odpadových vôd z domovej ČOV si vyžaduje povolenie, ktoré vydá špeciálny stavebný úrad a príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. Začať treba žiadosťou o územné rozhodnutie, ktoré sa podá na obec a mal by ho vypracovať projektant. Vyžaduje si totiž technickú správu, grafické prílohy, technický opis ČOV, návrh riešenia odvádza vody a pod. Potrebné sú tiež certifikáty k produktom a komponentom pre výstavbu ČOV. Na vyžiadanie budete musieť dodať aj hydrogeologický posudok.

Ak sa bude voda odvádzať do recipientu, teda rieky či potoku, budete potrebovať povolenie na vypúšťanie vyčistených vôd. Toto povolenie dáva obec. Následne podáte žiadosť na okresný úrad. Povolenie sa vydáva na 4 roky, ak prečistené vody vypúšťate do podzemných vôd, alebo na 10 rokov, ak je recipientom povrchový tok. Po vydaní povolení môžete stavbu realizovať a následne požiadať o kolaudáciu.

Zo zákona ale vyplývajú aj podmienky, ktoré musíte dodržať. Ide napríklad o maximálne denné množstvo vypúšťaných vôd, ktoré je 150 l/osoba/deň, 2 krát ročne je potrebné dať spraviť analýzu vypúšťanej vody v akreditovanom laboratóriu. Výsledok budete musieť zasielať orgánu štátnej vodnej správy.

Zaujímavé čítanie

Projekty domov

projekt pre 4-izbový bungalov s prekrytou terasou a valbovou strechou

projekt pre 4-izbový bungalov s prekrytou terasou a valbovou strechou

BUNGALOW 208 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľkopriestorovo • svojím be...

projekt pre rodinný dom s veľkým suterénom a garážou

projekt pre rodinný dom s veľkým suterénom a garážou

RIVIERA 200 je dom väčšej veľkostnej kategórie • je vhodný na rovinatý, alebo mierne svahovitý terén • dispozičným riešením je vhodne rozdelená denná a nočná časť rodinného domu • izba na prízem...

podkrovný projekt domu s garážou

podkrovný projekt domu s garážou

KLASSIK 118 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • zaujímavosťou domu je opticky otvorený veľkopriestor prízemia •   je vhodný na rovinatý, ...

projekt 5-izbového domu s izbou na prízemí

projekt 5-izbového domu s izbou na prízemí

PREMIUM 219 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • dom je nepodpivn...

projekt domu bungalov s valbovou strechou a krytou terasou

projekt domu bungalov s valbovou strechou a krytou terasou

BUNGALOW 16 je katalógový rodinný dom • s valbovou strechou • strednej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zástavby • môže byť postavený do rovinatého resp. mierne svahovi...

projekt rodinného domu na úzky pozemok

projekt rodinného domu na úzky pozemok

BUNGALOW 153 je dom menšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 3 člennej rodiny • vhodný do nízkej zástavby • možnosť využitia časti podkrovia na skla...

TOP projekt domu 2019

TOP projekt domu 2019

BUNGALOW 189 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5 člennej rodiny • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zní...

projekt bungalovu s veľkou obytnou časťou a garážou

projekt bungalovu s veľkou obytnou časťou a garážou

BUNGALOW 117 je dom strednej veľkostnej kategórie • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 3-4 člennej rodiny • s gará...

Garáž s veľkým záhradným skladom alebo dielňou so sedlovou strechou

Garáž s veľkým záhradným skladom alebo dielňou so sedlovou strechou

Projekt GARÁŽE obsahuje časť architektúry, statiky, elektroinštalácie a požiarnej ochrany.

0

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies