Ako funguje domová čistiareň odpadových vôd?

prodom 24.05.2022 Posledná aktualizícia: 24.05.2022 2 minúty 30 sekúnd

Bežné fungovanie domácnosti sa nezaobíde bez produkcie splaškových odpadových vôd. Bez prístupu k verejnej kanalizácii je potrebné nájsť iné riešenia. Jedným z nich je aj domová čistiareň odpadových vôd.

Mechanické aj biologické čistenie vôd

Čistenie splaškovej vody v domovej čistiarni odpadových vôd prebieha veľmi podobne ako vo veľkých ČOV. Keď je splašková voda privedená do čistiarne, prejde mechanickým čisteným, teda je zbavená hrubých a jemných nečistôt. K čisteniu patrí aj sedimentácia a biologické čistenie. Biologické čistenie môže prebiehať za prítomnosti kyslíka alebo bez neho. Sú aj čistiarne, ktoré fungujú na princípe chemického čistenia. Používajú sa to činidlá, vďaka ktorým sa nečistoty zrážajú do vločiek.

Asi 1 - 2 krát ročne je potrebné odkalovanie. Účinnosť čistiarne môže byť až na úrovni 96 %. Prečistená voda sa potom môže používať na zavlažovanie záhrady, resp. sa vypúšťa do recipientu.

Čistiareň sa skladá z plastovej valcovej nádrže a kompresora. Nádrž je rozdelená na niekoľko komôr v ktorých prichádza k biologickému čisteniu. Kompresor vháňa do systému vzduch. Pri kúpe sa ale pýtajte aj na doplnkové časti ako je poklop, potrubie, nosiče biomasy a pod., ktoré nemusia byť zahrnuté v cene čistiarne. 

Povolenie domovej ČOV

Domová čistiareň odpadových vôd je vodná stavba. Jej povolenie aj samotná prevádzka sa teda riadia zákonom č. 364/2004 o vodách. Vypúšťanie odpadových vôd z domovej ČOV si vyžaduje povolenie, ktoré vydá špeciálny stavebný úrad a príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. Začať treba žiadosťou o územné rozhodnutie, ktoré sa podá na obec a mal by ho vypracovať projektant. Vyžaduje si totiž technickú správu, grafické prílohy, technický opis ČOV, návrh riešenia odvádza vody a pod. Potrebné sú tiež certifikáty k produktom a komponentom pre výstavbu ČOV. Na vyžiadanie budete musieť dodať aj hydrogeologický posudok.

Ak sa bude voda odvádzať do recipientu, teda rieky či potoku, budete potrebovať povolenie na vypúšťanie vyčistených vôd. Toto povolenie dáva obec. Následne podáte žiadosť na okresný úrad. Povolenie sa vydáva na 4 roky, ak prečistené vody vypúšťate do podzemných vôd, alebo na 10 rokov, ak je recipientom povrchový tok. Po vydaní povolení môžete stavbu realizovať a následne požiadať o kolaudáciu.

Zo zákona ale vyplývajú aj podmienky, ktoré musíte dodržať. Ide napríklad o maximálne denné množstvo vypúšťaných vôd, ktoré je 150 l/osoba/deň, 2 krát ročne je potrebné dať spraviť analýzu vypúšťanej vody v akreditovanom laboratóriu. Výsledok budete musieť zasielať orgánu štátnej vodnej správy.

Zaujímavé čítanie

Projekty domov

projekt pre pekný rodinný dom s krytou terasou a prístreškom pre dve autá

projekt pre pekný rodinný dom s krytou terasou a prístreškom pre dve autá

BUNGALOW 27 je 4-izbový rodinný  dom • s krbom • s  prekrytým stáním pre 2 autá • s valbovou strechou • s krytou  terasou • strednej veľkostnej kateg...

projekt domu so zimnou záhradou

projekt domu so zimnou záhradou

COMFORT 109 je dom strednej veľkostnej kategórie • určený je na stredne široké pozemky • nočná a denná časť domu je oddelená • v prípade podpivničenia a dostatočného odstupu od ulice je možné um...

projekt rodinného domu s podkrovím a veľkopriestorovou obytnou časťou so strešnými oknami

projekt rodinného domu s podkrovím a veľkopriestorovou obytnou časťou so strešnými oknami

BUNGALOW 33 je 3-izbový dom • strednej veľkostnej kategórie • s valbovou strechou • vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi dom u...

projekt jednoduchého domu na úzky pozemok s čelným vstupom

projekt jednoduchého domu na úzky pozemok s čelným vstupom

KOMPAKT 35 je dom menšej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • je vhodný do rovinaté...

zaujímavý dom s obytným podkrovím a garážou

zaujímavý dom s obytným podkrovím a garážou

RIVIERA 195 je dom strednej veľkostnej kategórie • určený na stredne široké pozemky, cca 15 m a viac • nočná a denná časť domu je oddelená • v prípade podpivničenia a dostatočného odstupu o...

projekt domu do nízkej zástavby

projekt domu do nízkej zástavby

BUNGALOW 54 je dom strednej veľkostnej kategórie pre 4-5 člennú rodinu, pričom tvarom pôdorysu je vhodný na parcely s nižšou okolitou zástavbou • nočná a denná časť domu je oddelená • pri dispoz...

projekt luxusného domu so spoločenskou miestnosťou na poschodí

projekt luxusného domu so spoločenskou miestnosťou na poschodí

TENUITY 503 je dom väčšej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6-8 člennej rodiny • je vhodný do rovin...

projekt rodinného domu pre 5-6 člennú rodinu

projekt rodinného domu pre 5-6 člennú rodinu

BUNGALOW 140 je dom väčšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľkopriestorovo • svojim bezb...

Projekt dvojgaráže so stanovou strechou

Projekt dvojgaráže so stanovou strechou

Projekt GARÁŽE obsahuje časť architektúry, statiky, elektroinštalácie a požiarnej ochrany.

0

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies