Ako funguje domová čistiareň odpadových vôd?

prodom 24.05.2022

Bežné fungovanie domácnosti sa nezaobíde bez produkcie splaškových odpadových vôd. Bez prístupu k verejnej kanalizácii je potrebné nájsť iné riešenia. Jedným z nich je aj domová čistiareň odpadových vôd.

Mechanické aj biologické čistenie vôd

Čistenie splaškovej vody v domovej čistiarni odpadových vôd prebieha veľmi podobne ako vo veľkých ČOV. Keď je splašková voda privedená do čistiarne, prejde mechanickým čisteným, teda je zbavená hrubých a jemných nečistôt. K čisteniu patrí aj sedimentácia a biologické čistenie. Biologické čistenie môže prebiehať za prítomnosti kyslíka alebo bez neho. Sú aj čistiarne, ktoré fungujú na princípe chemického čistenia. Používajú sa to činidlá, vďaka ktorým sa nečistoty zrážajú do vločiek.

Asi 1 - 2 krát ročne je potrebné odkalovanie. Účinnosť čistiarne môže byť až na úrovni 96 %. Prečistená voda sa potom môže používať na zavlažovanie záhrady, resp. sa vypúšťa do recipientu.

Čistiareň sa skladá z plastovej valcovej nádrže a kompresora. Nádrž je rozdelená na niekoľko komôr v ktorých prichádza k biologickému čisteniu. Kompresor vháňa do systému vzduch. Pri kúpe sa ale pýtajte aj na doplnkové časti ako je poklop, potrubie, nosiče biomasy a pod., ktoré nemusia byť zahrnuté v cene čistiarne. 

Povolenie domovej ČOV

Domová čistiareň odpadových vôd je vodná stavba. Jej povolenie aj samotná prevádzka sa teda riadia zákonom č. 364/2004 o vodách. Vypúšťanie odpadových vôd z domovej ČOV si vyžaduje povolenie, ktoré vydá špeciálny stavebný úrad a príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. Začať treba žiadosťou o územné rozhodnutie, ktoré sa podá na obec a mal by ho vypracovať projektant. Vyžaduje si totiž technickú správu, grafické prílohy, technický opis ČOV, návrh riešenia odvádza vody a pod. Potrebné sú tiež certifikáty k produktom a komponentom pre výstavbu ČOV. Na vyžiadanie budete musieť dodať aj hydrogeologický posudok.

Ak sa bude voda odvádzať do recipientu, teda rieky či potoku, budete potrebovať povolenie na vypúšťanie vyčistených vôd. Toto povolenie dáva obec. Následne podáte žiadosť na okresný úrad. Povolenie sa vydáva na 4 roky, ak prečistené vody vypúšťate do podzemných vôd, alebo na 10 rokov, ak je recipientom povrchový tok. Po vydaní povolení môžete stavbu realizovať a následne požiadať o kolaudáciu.

Zo zákona ale vyplývajú aj podmienky, ktoré musíte dodržať. Ide napríklad o maximálne denné množstvo vypúšťaných vôd, ktoré je 150 l/osoba/deň, 2 krát ročne je potrebné dať spraviť analýzu vypúšťanej vody v akreditovanom laboratóriu. Výsledok budete musieť zasielať orgánu štátnej vodnej správy.

Zaujímavé čítanie

Projekty domov

Dom s otvoreným priestorom.

Dom s otvoreným priestorom.

BUNGALOW 119 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zástavby • 4-izbový • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • obývac...

Dom so zimnou záhradou a garážou.

Dom so zimnou záhradou a garážou.

KOMPAKT 47 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • dom je nepodpivni...

Väčší prízemný rodinný dom s garážou.

Väčší prízemný rodinný dom s garážou.

BUNGALOW 92 je 4-izbový rodinný dom s garážou a  krbom • strednej veľkostnej kategórie • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokoj...

Krásne presvetlený moderný rodinný dom s garážou a izbou na prízemí.

Krásne presvetlený moderný rodinný dom s garážou a izbou na prízemí.

CUBER 13 je dom väčšej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6-8 člennej rodiny • je vhodný do rovinaté...

Dom s pultovými strechami.

Dom s pultovými strechami.

BUNGALOW 176 je dom väčšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • vhodný do nízkej zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne s...

Moderný rodinný dom s garážou a terasou na poschodí.

Moderný rodinný dom s garážou a terasou na poschodí.

STYL 2 je dom strednej veľkostnej kategórie s pristavanou garážou • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6 člennej rodiny • o...

Dom s garážou, vhodný ako dvojdom.

Dom s garážou, vhodný ako dvojdom.

KLASSIK 127 je dom väčšej veľkostnej kategórie • je vhodný pre rovinatý, alebo mierne svahovitý terén • kotolňa sa umiestni za garážou v priestore skladu • po malej úprave dispozície je mož...

Rodinný dom s pultovými strechami a garážou. Možnosť výstavby bez garáže.

Rodinný dom s pultovými strechami a garážou. Možnosť výstavby bez garáže.

BUNGALOW 30 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • strecha je pultová, obojs...

Zaujímavý projekt rodinného domu.

Zaujímavý projekt rodinného domu.

BUNGALOW 53 je dom strednej veľkostnej kategórie pre 4-5 člennú rodinu, pričom tvarom pôdorysu je vhodný na parcely s nižšou okolitou zástavbou • nočná a denná časť domu je oddelená • pri dispoz...

0

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies