4

AKCIA LETO 2017

Akcia platí pre prvých 100 zákazníkov, ktorí si zakúpia projekt Rodinného domu

Zdarma Vám vypracujeme:

-SITUÁCIU OSADENIA RODINNÉHO DOMU, ktorá bude slúžiť ako podklad pre projektantov prípojok inžinierskych sietí. Osadíme Vám rodinný dom na pozemok s uličným pohľadom do dodaného geometrického plánu v digitálnom CAD formáte, s odstupmi od susedných pozemkov a zakreslením parkovacích  miest podľa požiadaviek územného plánu, alebo stavebného úradu.

Zdarma si môžete objednať jeden z nasledujúcich projektov:

-GARÁŽ, GARÁŽ 1 ,2 ,3

garáž 3


-PRÍSTREŠOK 1, 2, alebo 3

prístrešok 3

Najnovšie články