Realizácia rodinného domu od A po Z

3. Vytýčenie stavby

3. Vytýčenie stavby

SP, PRODOM 28.02.2019

Po odstránení ornice môžeme prizvať geodeta, ktorý vyznačí polohopisné hranice vlastnej stavby podľa vytyčovacieho výkresu.

Čítať viac

2. Skrývka ornice

2. Skrývka ornice

SP, PRODOM 20.02.2019

Súčasťou základných úprav na pozemku sú opatrenia so snahou zachovať, alebo zlepšiť pôdne vlastnosti pre pestovanie okrasných a úžitkových rastlín v budúcej zahrade. Sem patrí aj skrývka ornice.

Čítať viac

1. Úvod

1. Úvod

SP, PRODOM 15.02.2019

Predstavujeme Vám realizáciu skutočnej stavby rodinného domu Bungalow 189.

Čítať viac

0